Бібліотека Донецької області

Головна » Донецка область » Краматорська мiська публiчна бiблiотека iм. М.Горького

zagadki.org.ua
Page Divider
Краматорська мiська публiчна бiблiотека iм. М.Горького

Краматорська мiська публiчна бiблiотека iм. М.Горького

Адреса: 84331, Україна, м. Краматорськ, вул. Гв. Кантемирiвцiв, 16
Телефон: (6026, 60264) 7-14-04
Факс: -
URL: http://lib-krm.org/
E-mail: info [@] lib-krm.org
Про бібліотеку:
     Центральна мiська публiчна бiблiотека iм. М.Горького - одна iз найстарiших масових бiблiотек мiста Краматорська (1937 р.). З 1974 р. вона очолює централiзовану бiблiотечну систему, у складi якої 15 бiблiотек-фiлiалiв.
     Читальний зал пропонує свої книжковi фонди для занять в бiблiотецi. Новi словники, довiдники, енциклопедичнi видання, пiдручники i навчальнi посiбники знаходяться в єдиному екземплярi в читальному залi. Послугами МБА (мiжбiблiотечного абонементу) Ви можете скористатися, оформивши вiдповiднi замовлення через читальний зал. Працює платний "нiчний" читальний зал.
     Бiблiотека для визначення стратегiї i тактики своєї роботи проводить численнi соцiологiчнi дослiдження, анкетування, опитування i тестування серед вiдвiдувачiв.
     Вiдвiдувачi спецiалiзованого вiддiлу бiблiотеки - вiддiлу мистецтв - користуються книжковим фондом, фондом перiодики, аудiовiзуальними носiями iнформацiї з рiзних жанрів та видів мистецтва. Тут можна замовити аудiозапис творiв з фонотеки вiддiлу, вiдвiдати заходи в музичнiй вiтальнi, заняття клубу "Колаж ", отримувати iндивiдуальну iнформацiю на допомогу у навчанні, роботi, iнтересі.
     Вiдвiдувачi бiблiотеки мають можливiсть використовувати iнформацiйнi ресурси свiтової мережi Інтернет.
Час роботи:
Щодня з 10.00 до 19.00.
Субота, недiля з 9.00 до 17.00.
Останнiй четвер мiсяця - санiтарний день.
Замітки:
     Кожен громадянин мiста Краматорська незалежно вiд статi, вiку, нацiональностi, освiти, соцiального походження, полiтичних i релiгiйних переконань, а також пiдприємства, установи, органiзацiї мають право на бiблiотечне обслуговування, яке може бути у формi абонемента (зокрема мiжбiблiотечного), системи читальних залiв, дистанцiйного обслуговування засобами телекомунiкацiй, бiблiотечних пунктiв, пересувних бiблiотек.
 

Місце для Вашої реклами