Бібліотека Харківської області

Головна » Харківська область » Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «ХПІ»

zagadki.org.ua
Page Divider
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «ХПІ»

Адреса: 61001, Україна, м. Харків, вул. Червонопрапорна, 16
Телефон: (057) 707-68-28
Факс: -
URL: http://library.kpi.kharkov.ua/
E-mail: bibl [@] kpi.kharkov.ua
Про бібліотеку:
     Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" була заснована в 1885 році.
     ЇЇ первісним ядром стала особиста бібліотека академіка Б.С.Якобі в кількості 2 211 томів, придбана Міністерством фінансів для Харківського технологічного інституту. У перші роки існування фонд бібліотеки поповнювався друкованими виданнями професорів та викладачів інституту. У бібліотеці працювали такі відомі вчені, як математик Стеклов В.А., хімік Бекетов Н.Н., механік Ляпунов А.М., фізик Пильчиков Н.Д. й ін.
     У цей час фонд бібліотеки складає 1,6 млн. видань. У найстаріших фондах бібліотеки є література з точних, технічних науках (на російській та інших іноземних мовах), видання 17-18 ст. Є комплекти вітчизняних й іноземних журналів за кілька десятків років. Серед них можна назвати: "Вісник інженерів" - з 1915 р., "Записки імператорської Академії наук" - з 1862 р., журнал Російського фізико-хімічного суспільства з 1869 р., Chemisches Zentralblatt c 1930 р., Proceedings of Royal Society з 1869 р. та ін. У цей час ведеться робота з фондом рідкісної книги. Коштовну частину цього фонду становлять наукові праці вчених університету, що працювали з моменту його відкриття. Бібліотека має у своєму розпорядженні багатий фонд художньої літератури, літератури по мистецтву, етиці, естетиці. При комплектуванні фонду бібліотеки враховується профіль вузу, тематика науково-дослідних робіт, а також інтереси різних категорій читачів бібліотеки: професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів і студентів університету. Щорічно 26 тис. читачам видається понад 700-800 тис. видань, з них 50% навчальної літератури.
     У 1991 році в бібліотеці створено відділ сучасних бібліотечних технологій. У 2004 році почався новий етап упровадження інформаційної технології на базі Системи автоматизації бібліотек "ІРБІС". З 1992 року бібліотека є членом АСИБТ (Асоціація сучасних інформаційно-бібліотечних технологій). З 1992 року в бібліотеці створюється електронний каталог, що постійно поповнюється за рахунок внесення нових надходжень книг, актуальних статей з питань економіки, хімії, фізики, вищої школи, бібліотечної справи. У цей час ЭК бібліотеки нараховує близько 201 тисяч бібліографічних записів. Подальшому вдосконаленню автоматизації бібліотечних процесів сприяє впровадження в роботу системи автоматизації бібліотеки "Ірбіс", що дозволяє автоматизувати процеси усередині бібліотеки, обслуговування читачів а також забезпечити фахівцям вузу й іншим користувачам доступ до електронного каталогу бібліотеки.
     Науково-технічна бібліотека НТУ "ХПІ" з 2007 р. є учасником проекту Міжрегіонального аналітичного розпису статей (МАРС). Проект існує з 2001 року, в даний час об'єднує 180 бібліотек різних систем та відомств, які загальними зусиллями створюють зведену базу даних, що містить повний аналітичний розпис 150 назв журналів.
Час роботи:
-
Замітки:
     Науковими і науково-педагогічним працівникам, студентам, аспірантам, докторантам, працівникам структурних підрозділів можна користуватися усіма формами бібліотечно-інформаційного обслуговування (абонементами, читальними залами, міжбібліотечним абонементом).
     Науковим і науково-педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, слухачам МІПК, викладачам та курсантам університету танкових військ, ад'юнктам, учням верстатно-будівного технікуму, студентам-заочникам філій Університету можна користуватися читальними залами.
 

Місце для Вашої реклами