Бібліотека Харківської області

Головна » Харківська область » Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Каразіна

zagadki.org.ua
Page Divider
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Каразіна

Центральна наукова бібліотека ХНУ ім. В.Каразіна

Адреса: 61077, Україна, м. Харків, площа Свободи, 4
Телефон: (057) 707-54-20
Факс: (057) 705-12-55
URL: http://www-library.univer.kharkov.ua/
E-mail: cnb [@] univer.kharkov.ua
Про бібліотеку:
     Центральна наукова бібліотека (ЦНБ) Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна – одна з найстаріших та найкрупніших книгозбірень України. Заснована 1804 р. водночас з Університетом за ініціативи В.Н.Каразіна. ЦНБ є освітнім, інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом університету.
     Фонд бібліотеки складє понад 3 300 000 примірників, у т. ч. наукової літератури – понад 1 760 000, навчальної – біля 1 150 000, художньої – близько 400 000; більше 700 000 видань зарубіжної літератури.
     Щорічно передплачується більше 400 назв газет і журналів України та Росії, електронні бібліографічні бази даних публікацій (книжкових, журнальних та газетних статей, рецензій, авторефератів) України та Росії. Працює віртуальний читальний зал дисертацій Російської державної бібліотеки. Передплачуються повнотекстові бази даних російських журналів «Вопросы экономики», «Мировая экономика и международные отношения».
     Унікальний фонд рідкісних видань і рукописів (до 1825 р.) - 50 000 прим., у т. ч. колекції інкунабул (19), палеотипів (300), значні колекції українських та іноземних стародруків (17-18 століть), прижиттєві видання класиків науки та літератури. 5 оригіналів видань Івана Федорова, у т. ч. „Новый завет с псалтырью”, Острог, 1580 р.; „Острозька біблія”, 1581 р. Хронологічні рамки колекції рукописів (до 1000 прим.) - з ХІI по ХХ століття. Серед рукописів: Універсал українського гетьмана І.Мазепи (1704 р.), Літопис Грабянки (поч. ХІХ ст); чудові колекції грецьких, польських рукописів; листи І.Я.Франка до Н.Кобринської (1884-1886 рр.) та інші. У бібліотеці зберігаються перші журнали та газети в Україні, що вийшли з друкарні Університету: “Харьковские известия” (1817-1823), “Харьковский Демокрит” (1816), “Украинский вестник” (1816-1820), “Украинский журнал” (1823-1825) та інші.
Час роботи:
Щоденно 9.00 - 19.00
Субота 10.00 - 17.00
Санітарний день - останній четвер місяця, за винятком періодів підсумкового контролю (січень, червень).
Вихідний день – неділя.
У період зимових та літніх сесій читальні зали працюють і у неділю, з 10.00 до 15.00.
Замітки:
     Право користування ЦНБ надається:
     Науковим і науково-педагогічним працівникам, студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, слухачам ФПК, працівникам структурних підрозділів, пенсіонерам Університету - всіма формами бібліотечно-інформаційного обслуговування (абонементи, читальні зали).
     Науковим і науково-педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, студентам дистанційної форми навчання, слухачам підготовчого відділення, учням ліцею, вступникам - читальними залами.
     Із числа сторонніх користувачів - учням ліцеїв, коледжів та гімназій, що мають угоду про співробітництво з університетом, учням МАН, випускникам університету, учителям шкіл, науково-педагогічним працівникам інших вищих навчальних закладів та працівникам інших установ, якщо ведуться спільні наукові дослідження з Університетом, працівникам сфери мистецтва та культури, засобів масової інформації - читальними залами.
 
zagadki.org.ua