Бібліотека Київської області

Головна » Київська область » Бібліотека Київського університету права НАН України

zagadki.org.ua
Page Divider
Бібліотека Київського університету права НАН України

Бібліотека Київського університету права НАН України

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Доброхотова 7-а
Телефон: (044) 424-33-35
Факс: (044) 452-28-64
URL: http://kul.kiev.ua/biblioteka/pro-biblioteku.html
E-mail: bibl [@] kul.kiev.ua
Про бібліотеку:
     Бібліотека Київського університету права НАН України займає важливе місце в освітній, науковій та інформаційній інфраструктурі університету. Інформаційні ресурси бібліотеки складають бібліотечні фонди, спрямовані на забезпечення навчального процесу, науково-дослідницької діяльності університету та сучасний довідково-бібліографічний апарат, що дозволяє оперативно знайти інформацію, яка потрібна користувачу.
     З метою отримання сучасної інформації з питань правознавства та міжнародних відносин бібліотека підтримує зв’язки з Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Національною бібліотекою України ім. акад. В.І.Вернадського, Національною Парламентською бібліотекою України, Центром інформації та документації НАТО, департаментом інформації ООН, відділом ООН Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, бюро інформації Ради Європи, вищими навчальними закладами Києва.
     Бібліотечні фонди Київського університету права НАН України нараховують біля 100 тис. друкованих та електронних видань: підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів та рекомендацій, наукових та науково-практичних видань.
     Бібліотека Київського університету права надає комплекс інформаційних та довідково-бібліографічних послуг на основі використання змістовного фонду бібліотеки, довідково-пошукового апарату бібліотеки, який включає традиційні та електронні каталоги, картотеки, бібліографічні покажчики та списки. Поряд з традиційними джерелами інформації в обслуговуванні читачів використовуються локальні бази даних з окремих галузей права, бази даних на СD-ROM, Інтернет-ресурси.
Час роботи:
Понеділок - п'ятниця 9.00 - 18.00
Субота, неділя – вихідні дні
Замітки:
Складові частини бібліотечного фонду:
  • фонд навчальної літератури, що формується з підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, методичних рекомендацій та програм навчальних курсів з дисциплін навчального процесу;
  • фонд нормативно-правових актів України, міжнародних нормативно-правових документів, міжнародних договорів, необхідних для фахової підготовки юриста: багатотомне зібрання законодавства України, збірники діючого міжнародного законодавства, договорів Ради Європи, тексти Конвенцій, офіційні тексти та науково-практичні коментарі до законів і кодексів України, хронологічні та тематичні збірники нормативно-правових документів;
  • фонд наукових праць та монографій вітчизняних та зарубіжних дослідників права;
  • фонд авторефератів та дисертацій вчених-юристів України;
  • фонд копій рідкісних книг;
  • фонд поточних періодичних видань, що налічує близько 50 фахових журналів;
  • фонд документів на електронних носіях: СD-диски, електронні копії підручників (авторами яких є професори та викладачі університету), курси лекцій, повні тексти рідкісних видань та книг, які користуються підвищеним попитом студентів, електронні версії дисертацій та авторефератів з питань держави, права та юридичних наук.
 
zagadki.org.ua